Ako sa môžem prihlásiť na certifikačnú skúšku?

Na skúšku je možné prihlásiť sa prostredníctvom nášho prihlasovacieho formuláru alebo priamo v Pearson VUE alebo u sponzora skúšky (napr. Microsoft, Citrix a. i. ).

Čo v prípade keď sa nemôžem zúčastniť skúšky, na ktorú som sa prihlásil? Môžem termín skúšky preložiť alebo zrušiť?

Podmienky a poplatky za zrušenie alebo preloženie skúšky sa líši v závislosti od sponzora skúšky. U väčšiny sponzorov je možné termín skúšky zrušiť alebo preložiť najneskôr 24 hodín pred termínom konania skúšky. Prečítajte si pozorne potvrdzujúci email o vašej skúške, podmienky na zrušenie alebo preloženie skúšky sú v ňom uvedené.
V prípade, že to sponzor skúšky umožňuje, môžete termín skúšky presunúť zavolaním do call centra Pearson VUE, kontaktovaním testovacieho centra, kde ste skúšku mali vykonať alebo na stránkach sponzora (ak túto možnosť poskytuje).
Zrušenie alebo preloženie skúšky vám bude potvrdené emailom a zobrazí sa vo vašom online profile. V prípade, že sa tak nestane kontaktujte prosím Pearson VUE Customer Service.

Koľko stojí certifikačná skúška u vás?

Ceny jednotlivých certifikačných skúšok určujú sponzori skúšok. Bližšie informácie o cenách nájdete priamo na stránke Pearson VUE.

Ako zaplatím za certifikačnú skúšku?

Pokiaľ sa chcete prihlásiť prostredníctvom nášho testovacieho centra, na konci mesiaca, v ktorom má byť skúška absolvovaná, vystavíme faktúru za danú certifikačnú skúšku. Ak sa chcete prihlásiť iným spôsobom, je potrebné použiť platobnú kartu, pričom Vám do e-mailu príde potvrdenie o zaplatení, ktoré je možné predložiť zamestnávateľovi na preplatenie skúšky.

Čo ak som na skúške neúspešný?

V prípade, že ste boli na skúške neúspešný, sponzor skúšky určujte vaše možnosti ju vykonať opakovane.

Kde nájdem informácie o skúške, ktorú chcem absolvovať?

Na stránke Pearson VUE choďte do sekcie Test Taker home page alebo kliknite na For Test Takers. Pod Start here: enter your program name napíšte názov programu, skratku programu alebo meno sponzora. Po vyhľadaní kliknite na názov programu a dostanete sa na jej landing page.

Ako sa dostanem k odporúčanej študijnej literatúre k certifikačnej skúške?

Môžete sa zúčastniť nášho školenia alebo workshopu. Pri každom školení a workshope je uvedená certifikačná skúška, ktorá s ňou súvisí. V prípade, že sa chcete samovzdelávať pozrite si landing page k vami vybranej skúške. Postup, ako sa dostať na landing page je popísaný v odpovedi na predchádzajúcu otázku.

Kedy sa u vás môžem testovať?

Testovacie dni v našom testovacom centre Pearson VUE je každá streda a štvrtok (okrem štátnych sviatkov) od 9:00- 17:00.

Čo si so sebou mám priniesť na testovanie?

So sebou je nutné priniesť 2 doklady totožnosti - jeden s fotkou a podpisom, druhý stačí s podpisom. Čo vás čaká v deň skúšky sa dozviete v nasledovnej infografike.

V akom jazyku prebiehajú certifikačné skúšky?

Skúšku je zvyčajne možné absolvovať v anglickom jazyku. Sponzor skúšky udáva podmienky, v akých jazykoch je možné skúšku absolvovať.

Môžem používať slovník počas certifikačnej skúšky?

Sponzor skúšky určuje všetky podmienky vykonávania skúšky. Prosím preštudujte si informácie k certifikačnej skúške, ktoré vám boli zaslané e-mailom.

Kto je sponzorom certifikačnej skúšky?

Sponzor skúšky je poskytovateľ certifikovanej skúšky napr. Microsoft, Oracle, Citirx.

Dozviem sa, na ktoré otázky som odpovedal správne a na ktoré nie?

Kandidáti nemôžu kopírovať otázky ani odpovede, pokúšať sa zobrať ich von z testovacej miestnosti , alebo zdieľať ich s inými kandidátmi. Z tohto dôvodu nie sú na potvrední o absolvovaní skúšky (tzv. score report) uvedené konkrétne otázky a odpovede ale výsledky z jednodlivých oblastí sú iba graficky znázornené.

Čo ak sa nedostavím v termíne svojej certifikačnej skúšky?

Nedostavenie sa na termín skúšky je považované za "no-show" a je spoplatnené celou výškou testu. Žiadame vás aby ste do testovacieho centra dorazili 15 minút pred plánovaným termínom vašej skúšky. Je to čas potrebný na dokončenie všetkých nevyhnutných prihlasovacích procedúr. V prípade, že sa dostavíte neskôr ako 15 minút pred konaním testu a bude vám odmietnutý vstup, platby za skúšku a prípravu skúšky sú splatné v celej výške.

Ako zistím svoje MS ID?

Prihláste sa svojimi prihlasovacími údajmi na tomto linku. V prípade, že ste vyzvaný aktualizujte si svoj profil. Následne kliknite na "View my score report". Na ďalšej obrazovke nájdete v pravom hornom rohu svoje MS ID v tvare MS0123456789.

Aké podmienky musím spĺňať ak chcem robiť certifikačnú skúšku od spoločnosti Microsoft v Pearson VUE?

Nato, aby ste sa mohli prihlásiť na certifikačnú skúšku od spoločnosti Microsoft musíte mať aktívne Microsoft konto a mať užívateľský profil na Microsoft Learning web stránke.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Máte ďalšie špecifické otázky?

Administrátorka testovania Zuzana Fölüpová vám rada poskytne bližšie informácie.

Mám otázky ohľadom certifikácie